Kıbrısta KYK Bursu Ne Kadar?

YÜKSEKÖĞRENİMİNİ YURT DIŞINDA YAPAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Kurum 351 sayılı Yasa ile kurulmuştur. 25.11.2010 tarihinde kabul edilip, 10.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6082 sayılı Kanun ile ülkemiz dışında ön-lisans, lisans, master, doktora, düzeyinde yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yurt içinde öğrenim gören öğrencilerimizin faydalandığı burs (karşılıksız) ve öğrenim kredisi (geri ödemeli) hizmetlerinden yararlanabilmeleri imkânı getirilmiştir.

Her öğrenci şu an Türkiye’de ise PTT’lerden, yurt dışında ise Konsolosluk veya Büyükelçiliklerden “e devlet şifresi” temin etmeleri gerekmektedir.


Kurum mevzuatı gereğince yükseköğrenimini yurt dışında yapan T.C. vatandaşı öğrencilere yapılan tahsisi öncesi burs/öğrenim kredi işlemleri için e-devlet kapısı olan turkiye.gov.tr adresinden önce metni Kurumca hazırlanan “Taahhütnameyi” daha sonra ise öğrenciye kim kefil olacak ise Türkiye’deki noterlerden “Kefaletname ’de ” yaptırılması istenmektedir.

Öğrencilerden istenilen Kefaletname onaylama yetkisi ise yurt içinde sadece noterlere verilmiştir.

1. BURS NEDİR?

Yurt dışında yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmaksızın karşılıksız verilen paradır.

Ancak, burs kredisini 4. Madde belirtilen önceliklilere verilmektedir. 4. Madde dışında kalan tüm öğrencileri durumu yönetmeliğe uygun ise öğrencim kredisi verilmektedir.

Kurumca verilmekte olan burs başarıya endeksli olup bir sonraki yıl burs ödenmesine devam edilebilmesi için öğrenciler, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde okuyanlar HARİÇ) her yıl muhtemelen Ağustos veya Eylül ayında yazışma adreslerine Ekim ayı sonuna kadar bir üst sınıfa başarılı olarak geçtiklerini gösterir (metni ve şekli Kurumca hazırlanan) Öğrenci Başarı Tanıtım Belgesi ile belgelemek zorundadırlar.

Bu gibi durumlarla ile ilgili bilgileri öğrencilerin, yurt içi yazışma adreslerine ve kayıtlarımızda bulunan elektronik posta adreslerine ağustos veya eylül ayı itibaren ile bilgi verilecektir.

Öğrencinin başarı durumunu Ekim ayı sonuna kadar bildirmemesi veya bildirip de öğretim kurumunda başarısız olması durumunda ise bursu borçlanma karşılığı öğrenim kredisine dönüştürülecektir. Öğrenim kredisine dönüştürülen burs, öğrenci daha sonra başarılı olsa dahi tekrar verilmeyecektir.

Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde öğrenim gören öğrencilerin başarı durumlarını Kurum ilgili öğretim kurumlarına sorarak işlem yapacağından, sadece başarısız olan öğrencilere bilgi verecektir.

Bu sebeple, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde okuyup burs alan öğrenciler kesinlikle hiçbir işlem yapmayacaklardır. Çünkü başarı durumları öğretim kurumlarından alınmaktadır.

 

2. ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yurt dışında yükseköğrenim gören Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen ve zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilmektedir.

 

3. BURS VEYA ÖĞRENİM KREDİSİ MÜRACAAT TARİHLERİ;

Burs ve öğrenim kredisi müracaatları, her yıl muhtemelen eylül veya ekim veya kasım ayları içerisinde alınmaktadır. Başvurular Kurumun web sayfası üzerinden interaktif olarak alınmaktadır.

Burs ve öğrenim kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Kurum tarafından kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırmaktadır. Beyanlarının doğru olmadığı tespit edilenlerin ise burs ve öğrenim kredisi hakkı iptal edilmektedir.

Öğrencilerin, İnteraktif müracaatlarını yaparken her alanı dikkatlice incelemeleri, konuyu tam olarak kavradıktan sonra ilgili alanları cevaplanmaları gerekmektedir.

Hatalı, eksik ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunma burs ve öğrenim kredisi alımını engellemektedir.

Evli olan öğrenciler ise sosyo-ekonomik durumları ile ilgili olarak eşlerinin sosyo-ekonomik bilgilerini ve çocuklarını beyan etmek zorundadırlar.

Öğrenciler, müracaatların bitim tarihinden itibaren öğretim durumunda meydana gelen değişiklikleri, müracaat tarihinin bitimini takip eden 30 gün içinde Kuruma durumunu anlatan bir dilekçe ile bildirilmesi gerekli ise belgelemesi halinde değişiklikler değerlendirmede dikkate alınacaktır.

Burs ve öğrenim kredisi müracaat sonuçları muhtemelen Kasım Sonu veya Aralık ayları içerisinde belli olmakta ve Kurumun web sayfasında ilan edilmektedir.

Ayrıca, öğrencilerin ev adreslerine herhangi bir tebligat yapılmamakta olup sadece burs veya öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin Kuruma vermiş oldukları elektronik posta adreslerine bilgi gönderilmektedir. Bu yüzden elektronik posta adresinizi başvuruda yazar iken doğru yazıp yazmadığınızı kontrol ediniz.

Kredi Yurtlar Kurumu | KYK 2017 –  2018 Eğitim & Öğretim yılı için Kuzey Kıbrıs’daki öğrenciler için verilecek tahmini burs ve öğrenim kredi miktarları şu şekildedir;

Lisans ve Önlisans Öğrencileri : 525 TL

Yüksek Lisans Öğrencileri : 950 TL

Doktora Yapan Öğrenciler : 1375 TL

 

Bir önceki yazımız olan Kıbrıs KYK Burs ve Kredi Başvuruları 2017 başlıklı makalemizde kıbrıs kyk, kıbrıs kyk başvuruları ve kıbrıs kyk başvuruları 2017 hakkında bilgiler verilmektedir.

Üye OlŞifremi Unuttum