AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Neden Akdeniz Karpaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi?
Hukukçu olmak bir ayricaliktir. Hukuk fakültesi mezunlari basta Avukatlik, Hakimlik, Savcilik olmak üzere kamu ve özel sektörde hukuk fakültesi mezunu olmanin avantajini yasayacaklardir.

AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDATI


akdeniz-karpaz-universitesi-hukuk-fakultesi-mufredati

 

karpaz-universitesi-hukuk-fakultesi-mufredati

 

karpaz-universitesi-hukuk-fakultesi-secmeli-dersler

 

AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜKTESİ DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERSLER

HUK 101 Hukuk Baslangici
Toplum hayati, hukukun toplumdaki fonksiyonu, toplum hayatini düzenleyen kurallar, hukuk kurallarinin siniflandirilmasi, hukuk, ahlak, hukuki degerler, hukukun bilimselligi, hukuk düzeni, pozitif – tabii hukuk, degisik hukuk tanimlari, hukukta yaptirim sorunlari, hak kavrami, hukuk normlari hiyerarsisi,  hukukta yorum metodlari, kanun yapmada metodlar, yargi kararlari, mahkemeler,  hukukta usavurma, Kamu- Özel Hukuk ayrimi, degisik hukuk dallarina iliskin açiklamalar hukukun temel kavram ve kurumlari, hukuk akimlari bu dersin konularini olusturmaktadir.
HUK 103 Medenî Hukuk I (Baslangiç-Kisiler Hukuku)
Bu ders kapsaminda Medenî Kanunun Baslangiç Hükümleri ile; Kisiler Hukuku kitabinda düzenlenen kisi ve kisilik kavramlari, kisi türleri, kisilerin ehliyetleri, kisiligin baslangici ve sonu, kisisel durum sicilleri, hisimlik, yerlesim yerleri konulari ile tüzel kisilik ve türleri olarak dernekler ve vakiflar ele alinmaktadir.
HUK 105 Anayasa Hukuku I (Genel Esaslar)
Bu derste Anayasa hukukunun genel esaslari olarak anayasa hukukunun temel ilkeleri; devlet kavrami, devlet sekilleri, anayasal devlet ve anayasacilik hareketleri, devletin organlari; siyasal rejimler (hükümet sistemleri); demokrasi, siyasal partiler; seçimler, seçim sistemleri ve temel hak ve özgürlükler islenmektedir.
HUK 109 Ekonomiye Giris I
Iktisadin konu, kapsam ve yöntemleri; arz-talep ve fiyat; tüketici davranisi; çesitli piyasa yapilari; gelir dagilimi; dissalliklar; kamu mallari; Türkiye`den örnekler.
HUK 111 Türk Dili
Hukuk ögrencilerinin Türk  diline olan hakimiyetini arttirmaya ve mesleki yasamlarinda verimli olarak kullanmalarina dönük çalismalar yapilacaktir.
HUK 113 Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi I
Bu derste ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkilaplari dogrultusunda Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulus tarihi ele alinip anlatilmaktadir.
HUK 115 Bilgisayara Giris I
Bilgisayar okur-yazarligi, yazilim kavrami ve türleri, programlama dilleri, isletim sistemleri, bilgisayar aglari ve iletisimi, bilgisayar programlari, elektronik tablolama, veri tabani ve sunum programlari, is yasaminda gerek duyulan yeni programlar bu ders kapsaminda ele alinmaktadir.
HUK 107 Akademik Ingilizce I
HUK 104 Medenî Hukuk II (Aile Hukuku)
Bu ders kapsaminda aile hukuku, aile kavrami; nisanlanma, evlenme, evliligin genel hükümleri, evliligin ortadan kalkmasi, soybagi, nafaka yükümlülügü ve vesayet konulari ele alinmaktadir.
HUK 106 Anayasa Hukuku II (Türk Anayasa Hukuku)
Osmanli Imparatorlugu’nda Cumhuriyet dönemine kadar geçen süre içinde gerçeklesen anayasal gelismeler, Cumhuriyet dönemi anayasalari, 1982 Anayasasi’nin hazirlanmasi, 1982 Anayasasinda yer verilen “temel ilkeler,” Türk anayasa düzeninde temel hak ve özgürlüklerin yeri, yasama, yürütme ve yargi erklerinin düzenlenis tarzlari, güçler  ayriligi ve güçler dengesi ve Anayasa yargisi bu ders kapsaminda islenmektedir.
HUK 118 Roma Hukuku
Roma Hukuku’nun sahis, aile, esya ve borçlar hukuku ile ilgili kurumlari ele alinarak bugünkü hukuk kurumlari ile karsilastirmali olarak bu ders kapsaminda islenmektedir.
HUK 120 Türk Hukuk Tarihi
Bu ders kapsaminda Islâm’dan önceki dönemde Türk hukuku, Islâm hukuku, Tanzimat’tan sonra uygulanan Türk hukuk sistemi ele alinmaktadir.
HUK 110 Ekonomiye Giris II
Milli gelirin tanimi, hesaplama yöntemleri ve belirlenmesi; tüketim, tasarruf ve yatirim fonksiyonlari; istihdam ve enflasyon; kamu maliyesi, para ve banka; uluslararasi ticaret; makroekonomik politika; iktisadi büyüme ve gelisme; Türkiye`den örnekler.
HUK 114 Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi II
Bu derste ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkilaplari dogrultusunda Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulus tarihi ele alinip anlatilmaktadir.
HUK 116 Bilgisayara Giris II
Bilgisayar okur-yazarligi, yazilim kavrami ve türleri, programlama dilleri, isletim sistemleri, bilgisayar aglari ve iletisimi, bilgisayar programlari, elektronik tablolama, veri tabani ve sunum programlari, is yasaminda gerek duyulan yeni programlar bu ders kapsaminda ele alinmaktadir.
HUK 108 Akademik Ingilizce II
HUK 203 Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler)
Bu ders kapsaminda, borç ve borç iliskisi, borcun kaynaklari, hukukî islemlerden dogan borç iliskisi, sözlesmenin meydana gelmesi, sözlesmenin sekli, sözlesmenin yorumlanmasi, irade ile irade açiklamasi arasindaki uygunsuzluk, özellikle muvazaa, irade bozuklugu hâlleri, sözlesme serbestligi, gabin, sakat hukukî islemler, ve temsil konulari islenmektedir.
HUK 205 Ceza Hukuku I (Genel Hükümler)
Bu ders kapsaminda suç kavrami, suçun unsurlari, suçlularin geri verilmesi, ceza kavrami ve ceza türleri, cezalarin ferdilestirilmesi, cezayi azaltan takdirî sebepler, tecil, sartla saliverme, ceza mahkumiyetinin sonuçlari konulari ele alinmaktadir.
HUK 207 Idare Hukuku I
Bu ders kapsaminda idare hukukuna giris, idarî teskilât, idarenin görev ve yetkileri, idare mallari, idare personeli ve idarenin denetlenmesi konulari islenmektedir.
HUK 209 Uluslararasi Hukuk I (International Law)
Ingilizce islenen bu derste uluslararasi hukukunun kaynaklari, devlet, uluslararasi örgütler, gerçek kisiler, devletin ülkesel ve ülke disi yetkileri, diplomasi ve konsolosluk, uluslararasi anlasmazliklar ve çözümleri ele alinmaktadir.
HUK 201 Hukuk Felsefesi
Hukuk-felsefe-bilim arasindaki kavramsal iliskilerin analizi, hukuk felsefesinin konusu, tabii (dogal) hukuk teorisi ve biçimci hukuk anlayisi, tabii hukuk-müsbet hukuk iliskisi, tabii hukukun belirlenmesi ve a priori niteligi, tabii hukuk teorisinin modern epistemoloji açisindan degerlendirilmesi, Grotius, Hobbes, Rousseau’nun tabii hukuk anlayislari üzerinden sözlesmecilik, tabii hukuk doktrininin epistemolojik tahlili. Hukukî pozitivizmin hukuk genel teorisinde iradecilik ve normativizm olarak nasil belirdigi, özellikle Kelsen ve Hart’in yaklasimlari.
HUK 211 Akademik Ingilizce III
HUK 202 Hukuk Sosyolojisi
Bu ders kapsaminda hukukun toplumsal ve insanî kaynaklari, sosyal degismelerin hukuk üzerindeki etkisi, hukukun toplumsal degismeler üzerindeki etkisi, hukuk sosyologlari ve onlarin hukuk sosyolojisine katkilari ele alinmaktadir.
HUK 204 Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler)
Bu ders kapsaminda haksiz fiillerden ve sebepsiz zenginlesmeden dogan borç iliskileri, borçlarin ifasi, borçlunun temerrüdü, borçlarin etkisi, borçlarin sona ermesi, borç iliskilerinde özel durumlar, alacagin temliki ve borcun nakli konulari islenmektedir.
HUK 206 Ceza Hukuku II (Genel Hükümler)
Bu ders kapsaminda ceza ehliyeti ve ehliyetsizligi; kast ve taksir kavramlari; mazeret sebepleri; haksiz tahrik; tesebbüs; istirak; içtima; tekerrür ve zamanasimi konulari ele alinmaktadir.
HUK 208 Idare Hukuku II
Dersin amaci idari davalarda izlenecek usul hakkinda ögrencilere bilgi vermektir.  Idari Islemler: Tanimi, özellikleri ve ögeleri, Türleri, Idari islemlerin olusumu ve uygulanmasi, Idari islemlerin yarattigi sonuçlar; Idari Eylemler; Idari Sözlesmeler: Tanimi, ölçütleri ve türleri, Idari sözlesmelerin yapilmasi, uygulanmasi ve sona ermesi; Idarenin Mali Sorumlulugu: Idarenin kusura dayanan sorumlulugu, Kusursuz sorumluluk halleri, Sorumlulugun kosullari, Sorumlulugun kaldiran ve azaltan durumlar; Idari Yargilama Usulü: Idari yarginin görev alani, Idari yargi kuruluslari, Dava türleri ve Özellikleri, Dava açmanin sonuçlari, Yürütmenin durdurulmasi, Yargilama ve karar, Kanun yollari.
HUK 210 Uluslararasi Hukuk II (International Law)
Ingilizce islenen bu derste uluslararasi hukukunun detayli konulari ele alinacaktir. Bu kapsamda, uluslararasi hukuk kisisi olarak birey, yabancilarin statüsü, insan haklarinin korunmasi, kara sulari, kita sahanligi, uluslararasi örgütler, devletin ülkesel ve ülke disi yetkileri, diplomasi ve konsolosluk, uluslararasi anlasmazliklar ve çözümleri ele alinmaktadir.
HUK 212 Akademik Ingilizce IV
HUK 309 Ceza Hukuku I (Özel Hükümler)
Bu derste Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmis olan suçlarin tasnifi ve genel hükümler ile iliskisi, cürüm, kabahat, sahsa karsi islenen suçlar, devlete karsi islenen suçlar, aileye karsi islenen suçlar ve kamu düzenine karsi islenen suçlar kapsamli biçimde ele alinmaktadir.
HUK 311 Kamu Maliyesi
Bu derste kamu ekonomisi ve sinirlari, kamu gelirlerinin çesitleri ve ekonomik etkileri, kamu harcamalari, devlet bütçesi, bütçe süreci ve denetimi, maliye politikasi, ve devlet borçlari kavramlari islenmektedir.
HUK 301 Esya Hukuku I
Bu ders kapsaminda esya üzerinde kisilere taninan haklar, aynî hak kavrami, tapu sicili, zilyetlik, mülkiyet kavrami ve türleri detayli olarak islenmektedir.
HUK 303 Borçlar Hukuku I (Özel Hükümler)
Bu ders kapsaminda Borçlar Kanunu’nda düzenlenmis olan sözlesme türleri detayli olarak islenmektedir.
HUK 305 Medenî Usul Hukuku I
Bu ders kapsaminda özel hukuk iliskilerinden dogan anlasmazliklarin ve uyusmazliklarin çözümüyle ilgili mahkemelerin türleri, davalarin görülmesi ve sonuca baglanmasi islenmektedir.
HUK 307 Ticaret Hukuku I (Ticari Isletme Hukuku)
Bu ders kapsaminda ticarî isletme ile ilgili konular, tacir, ticarî isletme türleri, faiz, ticarî is tacir yardimcilari, ticaret unvani, isletme adi, ticaret sicili, marka, haksiz rekabet, ticarî defterler, ve carî hesap kavramlari ele alinmaktadir.
HUK 313 Mesleki Ingilizce I
HUK 302 Esya Hukuku II
Bu ders kapsaminda sinirli aynî hak kavrami; irtifak haklari; tasinmaz mükellefiyeti; rehin hakki kavrami; tasinmaz ve tasinir rehni türleri ele alinmaktadir.
HUK 306 Medenî Usul Hukuku II
Bu ders kapsaminda kanun yollari; temyiz; karar düzeltme; içtihatlarin birlestirilmesi; kesin hüküm, yargilamanin iadesi, hükümlerin tavzihi, yargilama harç ve giderleri, özel yargi usulleri, özel mahkemeler, hâkimlerin hukukî sorumlulugu ve tahkim konulari ele alinmaktadir.
HUK 308 Ticaret Hukuku II (Sirketler Hukuku)
Bu ders kapsaminda sirket kavrami, ticaret sirketlerinin tasnifi, adi sirket, kolektif sirket, komandit sirket, limited sirket ve anonim sirket kavramlari islenmektedir.
HUK 310 Ceza Hukuku II (Özel Hükümler)
Bu derste Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmis olan suçlarin tasnifi ve genel hükümler ile iliskisi, cürüm, kabahat, sahsa karsi islenen suçlar, devlete karsi islenen suçlar, aileye karsi islenen suçlar ve kamu düzenine karsi islenen suçlar kapsamli biçimde ele alinmaktadir.
HUK 304 Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler)
Bu ders kapsaminda Borçlar Kanunu’nda düzenlenmis olan sözlesme türleri detayli olarak islenmektedir.
HUK 316 Vergi Hukuku
Vergi hukukunun kaynaklari ve yorum. Vergilendirme yetkisi ve sinirlari. Vergi ödevi, vergilendirme islemleri, vergi borcunun sona ermesi ve güvence altina alinmasi. Vergi suç ve cezalari, vergi uyusmazliklarinin çözümü. Türk vergi sisteminde yer alan vergilerin incelenmesi. Vergi hukukunda yorum, vergilendirme yetkisi ve sinirlari; vergi yükümlülügü, sorumlulugu, vergi borcunun sona ermesi; vergi alacaginin güvence altina alinmasi ve vergi uyusmazliklari; vergi suç ve cezalari; gelir vergisi ve kurumlari vergisi; katma deger vergisi, özel tüketim vergisi, veraset ve intikal vergisi.
HUK 314 Mesleki Ingilizce II
HUK 403 Icra-Iflas Hukuku I (Icra Hukuku)
Bu ders kapsaminda icra ve iflas hukukuna giris, cebri icra hukuku, icra teskilati, sikayet, taraflar, takibe giris, genel haciz yoluyla takip, takip talebi, haciz dolayisiyla istihkak davalari, ödeme emri, itiraz, itirazin kaldirilmasi, takibin iptali, menfi tesbit ve istirdat davalari, haciz, cebri satis, paraya çevirme, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip; kiralanan gayrimenkullerin ilamsiz tahliyesi, ilanli icra; rehnin parayi çevrilmesi yoluyla takip ve ihtiyati haciz konulari ele alinmaktadir.
HUK 405 Is ve Sosyal Güvenlik Hukuku I
Sendikalar ve Toplu Is Sözlesmesi Grev ve Lokavt Kanunlari çerçevesinde Türk hukukunun mevcut sorunlara yaklasimi, toplu is iliskileri, sosyal güvenlik alanindaki düzenlemeler bu ders kapsaminda ele alinip incelenecektir.
HUK 401 Uluslararasi Özel Hukuk I
Bu derste Türk hukukunda vatandasligin kazanilmasi ve kaybedilmesi yollari, vatandasligin ispati ve yargi yolu, yabancilarin Türkiye’de siyasal, kamusal ve özel haklardan yararlanmasi konulari islenmektedir.
HUK 407 Deniz Ticaret Hukuku
Deniz ticaretinin ana kavramlari olarak gemi; donatan; donatma istiraki; kaptan; deniz yoluyla yolcu ve yük tasima konulari ve bunlarin dogurdugu sorunlar islenmektedir.
HUK 409  Ceza Usul Hukuku I
Bu derste ceza davalarina bakmakla görevli mahkemeler; hâkimin davaya bakamamasi ve reddi; bilirkisi ve kesif; tutma; geçici yakalama; saliverilme; kefaletle saliverme ve savunma konulari islenecektir.
HUK 411 Miras Hukuku I
Bu ders kapsaminda yasal mirasçilar, tasarruf ehliyeti, tasarruf özgürlügü, ölüme bagli tasarruflarin çesitleri, ölüme bagli tasarruflarin biçimleri, vasiyeti yerine getirme görevlisi, ölüme bagli tasarruflarin iptali ve tenkisi, miras sözlesmelerinden dogan davalar, mirasin açilmasi, mirasin açilmasinin sonuçlari, mirasin kazanilmasi, resmi defter tutma, resmi tasfiye, miras sebebiyle istihkak davasi, mirasin paylastirilmasi, paylastirmanin nasil yapilacagi, mirasta denklestirme, paylastirmanin tamamlanmasi ve sonucuna iliskin bilgiler ele alinmaktadir.
HUK 413  Genel Kamu Hukuku

Üye OlŞifremi Unuttum